4TECH ApsFirma
MADE demo
Case 1
Case 2
Case 3
3D Print
Taktile skilte
Kontakt
PGP 
 
                Taktile skilte til togstationer4TECH Aps tilbyder en fuld serie af taktile skilte, der opfylder kraverne i EU forordningen om tilgængelighed på togstationer for handicappede.

Skiltene er 3D printede i messing og giver blinde og svagtsynede information om perronnummer, adgangsveje, elevatore osv.

Hvert skilt er unikt med tekst, pile og blindskrift. Desuden er formen tilpasset diameter på håndremme, hvor de skal monteres.

De blankpolerede messingskiltene er robuste, og et stort antal daglige berøringer giver en flot patinering, hvor den fremhævede skrift forbliver blank.

Skiltene er designet af Gottlieb Paludan Architects for DSB.
Under designprocessen har DSB samarbejdet med Dansk Blindesamfund ved udformninge af den taktile information.

Skiltene opfylder EU's tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for tilgængelighed for handicappede i jernbanesystem. I Danmark er disse krav samlet i DSB’s vejledning for projekterende: ”Taktile skilte på stationer”

4TECH Aps er godkendt som leverandør af taktile skilte til DSB og følger selvfølgelig alle krav i vejledningen

Under billedserien fra stationer med taktile skilte findes mere baggrundsinformation om EU forordringen og DSB’s vejledning for projekterende: ”Taktile skilte på stationer”

  


Taktilskiltene på Nørreport Station har efter intensiv brug i over 5 år fået en rigtig flot patina med blankslidte detaljer.
Skilten har vist sig at være meget robuste. Ingen af de ca. 50 skilte er blevet ødelagt eller stjålet siden de blev monteret
Taktilskilt på Nørreport Station


Taktilskilt på Langeskov Station


Taktilskilt på Viborg Station


Taktilskilt på Herning Station


Taktilskilt på Ringe Station
Taktilskilt på Nørre Alslev Station


 


Baggrundsinformation:


Den korte version:
 • Alle togstationer skal give let adgang for handicappede

Den lange version:
 • EU forordning fastlægger de tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem.
  EU forordningens fulde betegnelse er:
  "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem"
  Dokumentet kan frit downloades fra Den Europæiske Unions Tidende L356 (69 sider på dansk, pdf)
  Samme dokument på andre sprog: EN, DE, FR, ES, PL, IT

  Det Europæiske Jernbaneagentur har desuden udgivet en vejledning i anvendelse af TSI'en om tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer ( pdf). Vejledninge findes også på andre sprog

Den hurtige version:
 • EU forordringen kan være tung læsning men det centrale afsnit om taktilskilte findes i afsnit 4.2:

  4.2. Funktionelle og tekniske specifikationer
      4.2.1.2. Hindringsfri rute
          4.2.1.2.3. Ruteidentifikation
  1. Er der håndlister eller vægge inden for rækkevidde langs den hindringsfrie rute til perronen, skal de være forsynet med korte oplysninger (f.eks. perronnummer og retningsinformation) i punktskrift og i prismatiske bogstaver eller tal på håndlisten eller på væggen anbragt i mellem 145 og 165 centimeters højde.
    
 • Ifølge EU forordringen skal alle nybyggede stationer fra 1/1 2015 være let tilgængelige for handicappede.
  Det betyder f.eks. at trappe skal være forsynet med skilte der kan hjælpe blinde med at orientere sig på stationen.
  Forordningen gælder også for væsentlige ombygninger af eksisterende stationer.Last update: 25/1 2022 4TECH ApS - Bülowsgade 36 - 8000 Århus C - 40 38 21 17 - www.4tech.dk